DRIFT & UNDERHÅLL

Industriakademin SYD – inriktning drift och underhåll, 1050 p

Vi erbjuder inom industriakademin SYD studier inom Industri Bas och inriktning drift och underhåll, som skapar goda förutsättningar och ger de rätta kunskaperna till arbeten inom industritekniska området, drift och underhåll.

Om utbildningen

Det är en yrkesinriktad utbildning inom industri i samarbete med skolverket och Industriakademin SYD. Utbildningen bygger på industritekniska gymnasiekurser och ger betyg. Utbildningen ska ge dig färdigheter såsom att använda olika metoder, t.ex. underhåll och service i utrustning och maskiner samt reflektera över säkerheten. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom tillverkningsunderlag, produktionskunskap, människa och industri, produktionsutrustning, cad 1 och materialkunskap. Utbildningen varvas teoretiskt med praktiskt under 12 veckor, vilket motsvarar 30 % på Teknikcollege Söderslätt, och under 28 veckor gör du en lärlingsdel på en arbetsplats med övriga kurser, vilket motsvarar 70 % och du har handledarstöd genom hela utbildningsprocessen. Samarbetet med näringslivet säkrar dig en kvalitet på din utbildning. Hela utbildningen körs på heltid 100 %. I utbildningen kommer du utbildas i travers, truck och het arbete samt få behörighet i det.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

PC behövs i utbildningen (privat)

Kursinnehåll:

Teknik 1- 150 p

Människa i industri – 100 p

Produktionsutrustning – 100 p

Materialkunskap – 100p

Tillverkningsunderlag – 100 p

Interna transporter – 50 p

Cad 1 – 50 p

Underhålls- och driftsäkerhet – 100 p

Underhåll och elteknik – 100 p

Avhjälpande underhåll 1 – 100 p

Underhåll lager och smörjteknik – 100 p

Förkunskaper:

  1. Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper
  2. Om du inte har svenska som modersmål krävs ett betyg i svenska som andraspråk grund
  3. Intresse för teknik
  4. Körkort: B är ett plus eftersom vissa lärlingsplatser är det svårt att nå med kollektivtrafik

Ekonomi:

Utbildningen är kostnadsfri.
Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN, om du har varit i Sverige i minst 2 år.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom särskilda områden som:

  • Underhåll, drift och service inom industriverkstad

Den teoretiska delen (30%) av utbildningen är förlagd på Teknikcollege i Trelleborg och den praktiska delen (70%) hålls ute på företagen.

Antagningen öppnar: Paus 2023/2024

Utbildningsstart: Paus 2023-2024

Utbildningsavslut: Paus 2023-2024

Vid frågor om ansökan kontakta: yrk.yh@trelleborg.se

SAMARBETE MELLAN TEKNIKCOLLEGE SKÅNE OCH NÄRINGSLIVET

IAS, Industriakademin SYD, är ett samarbete mellan Teknikcollege Skåne och företagen Herrströms Mekaniska, Laserstans, Nordic Plastic Group, Reppu, Sandvik, Svedala Mekansika, Tibab och Tre-Mek.

CSN - Centrala Studiestödsnämnden

HUR ANMÄLER JAG MIG?

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT GÅ NÅGRA AV VÅRA UTBILDNINGAR?

 Ta chansen och sök nu!

Ansökningsprocess:

Trelleborgs kommuns hemsida yrkes Vux:

Antagningen öppnar: 2023-04-03

Sista ansökningsdag: 2023-06-12

Vid frågor om ansökan kontakta: yrk.yh@trelleborg.se

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Är du nyfiken på att se hur vi jobbar? Varmt välkommen att besöka oss! Ring eller maila så bestämmer vi en tid.

I SAMARBETE MED

Tack QLOSS!